Veg Thali

White rice, korma, kara kozhambu, poriyal, Daal, Special Rice, sambar, rasam, chapati, yogurt, pickle, pappad, dessert